Формування жанру фантазії для фагота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матеріалом дослідження виступає нотний текст та відеозаписи виконавських версій Фантазій К. Вебера [72], А. Блоха [64], Є. Боззи [77], М. Арнольда [83]. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше окреслено розвиток жанру фантазії для фагота; представлено шлях його трансформації у виконавській фаготовій традиції; надано класифікацію жанру фантазії для фагота

Опис

Ключові слова

виконавство на фаготі, німецькі композитори, французькі композитори

Бібліографічний опис

Костишак Н. О. Формування жанру фантазії для фагота : магіст. робота / Костишак Наталії Олегівни ; наук. кер. Овчар О. П. - Харків, 2023. - 61 с.