Музика для флейти композиторів Франції першої половини ХХ століття: жанрово-стильовий та виконавський аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета пропонованого дослідження – визначити жанрово-стильові принципи творів для флейти французьких композиторів першої половини ХХ століття з урахуванням принципів виконавської інтерпретації. Дана магістерська робота являє собою зразок дослідження творів для флейти композиторів Франції першої половини ХХ століття на матеріалі різножанрових зразків (від мініатюри solo до інструментального концерту). Вперше послідовно розглянуто основні виконавські принципи низки знакових флейтових творів французьких композиторів обраного періоду. Отримала подальший розвиток категорія звукового образу флейти як когнітивний інструмент у його взаємозв’язку з художньою інтерпретацією та інструментально-технічними особливостями виконання

Опис

Ключові слова

виконавство на флейті, інтерпретація

Бібліографічний опис

Рябуха І. С. Музика для флейти композиторів Франції першої половини ХХ століття: жанрово-стильовий та виконавський аспекти : магіст. робота / І. С. Рябуха ; наук. кер. Романюк І. А. - Харків, 2021. - 66 с.