Концерт для гобоя та струнного оркестру d – moll А. Марчелло: жанровий, композіційний та виконавський аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості відтворення музики А. Марчелло у різних інструментальних версіях Концерту для гобоя d - moll. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що створено комплексний розгляд зазначеного концерту з позиції теорії жанру концерту, а також виконавського аспекту. Також зведені данні стосовно етапів розвитку гобоя та його використання

Опис

Ключові слова

виконавство на гобої, виконавство на духових інструментах, італійські композитори, бароко

Бібліографічний опис

Гриценко Н. В. Концерт для гобоя та струнного оркестру d – moll А. Марчелло: жанровий, композіційний та виконавський аналіз : магіст. робота / Н. В. Гриценко ; наук. кер. Драч І. С. - Харків, 2022. - 65 с.