Хорова творчість В. Зубицького: жанрово-стильові засади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета даного наукового дослідження – обґрунтувати жанрово-стильові засади хорової творчості Володимира Зубицького. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що магістерська робота є однією з перших спроб комплексного дослідження жанрово-стильових засад хорової творчості В. Зубицького, націленого на розуміння хорової спадщини митця як художньої цілісності. У вітчизняній музичній науці вперше розкрито засади художньої концепції Симфонії «Океан доль» для мішаного хору та здійснено композиційно-драматургічний аналіз твору

Опис

Ключові слова

українські композитори, симфонія, хорова музика, французькі поети

Бібліографічний опис

Черкас Ю. В. Хорова творчість В. Зубицького: жанрово-стильові засади : магіст. робота / Ю. В. Черкас ; наук. кер. Романюк І. А. - Харків, 2021. - 72 с.