Концерт для гобоя та фаготу з камерним оркестром С. Турнєєва: композиторська та диригентська інтепретація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні композиційно-драматургічних принципів Концерту для гобоя та фаготу з оркестром (1990) С. Турнєєва, основних виконавських завдань, що стоять перед диригентом та шляхів інтерпретації цього твору. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в роботі вперше пропонується аналіз Концерту для гобоя та фаготу з оркестром (1990) С. Турнєєва та його диригентської інтерпретації

Опис

Ключові слова

українські композитори, харківські композитори, диригентське виконавство

Бібліографічний опис

Ляшко В. В. Концерт для гобоя та фаготу з камерним оркестром С. Турнєєва: композиторська та диригентська інтепретація : магіст. робота / В. В. Ляшко ; наук. кер. Ягодзинська І. О. - Харків, 2021. - 63 с.