Універсалізм творчої особистості О. І. Назаренка: ціннісно-смисловий підхід.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню універсалізму творчої особистості Олександра Івановича Назаренка, видатного представника харківської баянної школи в аспекті теорії універсалізму та ціннісносмислового підходу. В дисертації удосконалено наукові уявлення про композиторський стиль О. Назаренка та уточнено періодизацію етапів становлення авторського стилю митця. Подальшого розвитку набули: концепція Н. Савицької стосовно вікових аспектів композиторської життєтворчості та методика ціннісного аналізу в музичному мистецтві.
The dissertation is devoted to the study of the universalism of the creative personality Oleksandr Ivanovich Nazarenko, an outstanding representative of the Kharkov button-accordion school in the aspect of the theory of universalism and the value-semantic approach. The characteristics of late age, according to N. Savitskaya, related to the creative personality of O. Nazarenko are highlighted, namely: reproduction of a personally significant past; final conceptualization of one’s own life; integrated type of thinking; achieving a completed form of spiritual and national-mental selfidentity.

Опис

Ключові слова

харківська баянна школа, інтерпретація, диригентське виконавство, Kharkiv button accordion school, interpretation, conducting performance

Бібліографічний опис

Литвищенко О. В. Універсалізм творчої особистості О. І. Назаренка: ціннісно-смисловий підхід : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Литвищенко Олександр Володимирович ; наук. кер. Александрова Оксана Олександрівна. Харків, 2023.- 248 с.

Зібрання