Інтерпретаційні засади фортепіанної творчості Всеволода Задерацького

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матеріалом дослідження слугують твори В П. Задерацького для фортепіано: цикли «Батьківщина», «24 прелюдії», Сонати №1, 2, та їх виконавські версії Я. Немцова, О. Журко, Д. Єкимовського, Ф. Амірова, П. Назарова. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у цілісному тлумаченні творів для фортепіано, створених українським композитором, які раніше були маловідомими, а також взаємодії національного та загальноєвропейських векторів у його творчості

Опис

Ключові слова

виконавство на фортепіано, українські композитори

Бібліографічний опис

Левандовська Я. С. Інтерпретаційні засади фортепіанної творчості Всеволода Задерацького : магіст. робота / Левандовської Яни Станіславівни ; наук. кер. Лозенко К. - Харків, 2023. - 58 с.