Нова мова хорової музики а сарреlla Г. Петрассі (на прикладі циклу «Nonsense»): теоретичне осмислення і виконавські підходи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета роботи – визначення новаторських рис музичної мови у хоровій музиці a cappella видатного італійського композитора ХХ ст. Г. Петрассі в аспекті теоретичного осмислення і виконавських підходів. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали, основні теоретичні положення й висновки можуть бути використані в дослідженнях із проблем: історії західної музики ХХ ст., італійської музики цього періоду, жанрово-стильових особливостей хорової творчості Г. Петрассі

Опис

Ключові слова

хорова музика, італійські композитори, хоровий цикл, хорове виконавство

Бібліографічний опис

Макаровська С. С. Нова мова хорової музики а сарреlla Г. Петрассі (на прикладі циклу «Nonsense»): теоретичне осмислення і виконавські підходи : магіст. робота / С. С. Макаровська ; наук. кер. Батовська О.М. - Харків, 2022. - 71 с.