Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ХНУМ ім. І.П. Котляревського з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (театральне відділення)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Навчальний посібник призначений для формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Рекомендується для самостійної роботи студентів музичних спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів. Посібник містить фахові тексти та їх аудіозаписи. Активне сприйняття автентичних діалогів носіїв англійської мови сприятиме розвитку та вдосконаленню аудитивних навичок та умінь сприймати-розуміти професійно-орієнтоване мовлення в ситуаціях іншомовного спілкування фахівців музикантів. Запропоновано граматичний довідник та одномовний словник

Опис

Ключові слова

англійська мова, аудіювання

Бібліографічний опис

Лаптінова Ю. І. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ХНУМ ім. І. П. Котляревського з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (театральне відділення). - Харків, 2022. 104 с.