Принципи оркестрового стилю С. П. Турнєєва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

В магістерській роботі вперше в українському музикознавстві виявлено і систематизовано принципи оркестрового стилю С. Турнєєва на прикладі симфонічної картини «Награвання», Подвійного концерту для гобоя та фагота з оркестром, симфонічних фресок «Тарас Бульба»; надано комплексний аналіз симфонічної картини «Награвання», Подвійного концерту для гобоя та фагота з оркестром та симфонічних фресок «Тарас Бульба» у зв'язку із особливостями оркестровки; систематизовано принципи композиторського мислення, узагальнено риси стилю, виявлено особливості музичної мови С. Турнєєва; узагальнено естетичні принципи оркестровки С. Турнєєва, в результаті аналізу творів виявлені і класифіковані типи оркестрової фактури

Опис

Ключові слова

українські композитори, харківські композитори, інструментовка, оркестровка

Бібліографічний опис

Богатирьов В. О. Принципи оркестрового стилю С. П. Турнєєва : магіст. робота / В. О. Богатирьов ; наук. кер. Савченко Г. С. - Харків, 2021. - 96 с.