Фортепіанна музика Мілія Балакірєва в жанрово-стильовому та виконавському аспектах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження: надати цілісну картину досліджуваного феномену – фортепіанної творчості М. Балакірєва в жанрово-стильовому та виконавському аспектах. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дана робота є першим дослідженням стильової специфіки творів М. Балакірєва, завершених після творчої кризи, а також першим україномовним дослідженням, присвяченим фортепіанній творчості М. Балакірєва взагалі. В ній вперше проаналізовано низку його творів для фортепіано, які дотепер не потрапляли до поля зору науковців

Опис

Ключові слова

транскрипція для фортепіано, фортепіанна мініатюра, "Ісламей"

Бібліографічний опис

Жадан О. І. Фортепіанна музика Мілія Балакірєва в жанрово-стильовому та виконавському аспектах : магіст. робота / О. І. Жадан ; наук. кер. Тимофеєва К. В. - Харків, 2020. - 72 с.