Оперна творчість Г. Ф. Генделя в сучасній виконавській практиці режисерського театру (на прикладі опери "Альцина")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Об’єктом дослідження є оперна творчість Г. Ф. Генделя, зокрема, вокальний стиль композитора в опері «Альцина», яка вивчається на предмет виконавської специфіки та інтерпретаційних підходів до її прочитання в сучасному режисерському театрі. За аналітичний матеріал обрано клавірну версію «Альцини» Г. Ф. Генделя, відео та аудіо запис постановки опери у версії англійської режисерки Кеті Мітчелл, а також Лідії Стайєр

Опис

Ключові слова

бароко, К. Мітчел, Л. Стайєр, вокальний стиль

Бібліографічний опис

Єфремова В. А. Оперна творчість Г. Ф. Генделя в сучасній виконавській практиці режисерського театру (на прикладі опери "Альцина") : магіст. робота / В. А. Єфремова ; наук. кер. Ягодзинська І. О. - Харків, 2020. - 26 с.