Практичні рекомендації до написання простої чотириголосної фуги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Робота містить практичні рекомендації у вигляді викладення алгоритму певних дій до написання чотириголосної фуги барокового (бахівського) типу. Специфічна склад ність утворення подібної фуги, порівняно із триголосною, крім подолання труднощів чотириголосного контрапункту, полягає у необхідності збільшення кількості та частоти тематичних проведень, що призводить до значного ущільнення форми. Призначається студентам музикознавчої та композиторської спеціалізацій музичних вишів

Опис

Ключові слова

фуга, поліфонія

Бібліографічний опис

Практичні рекомендації до написання простої чотириголосної фуги : методичні вказівки для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ-ІУ рівнів акредитації зі спеціальності : 6.020205 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Музикознавство», «Композиція» / автор-уклад.: Н. М. Беліченко.Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського ; Xарків : ХНУМ, 2015. — 20 с.