Завдання з гармонії на фортепіано. Модуляція

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Посібник, що пропонується, розрахований насамперед на студентів виконавських спеціальностей вищих музичних навчальних закладів. Метою посібника є практична допомога у засвоєнні теми «Модуляція» з курсу гармонії і надбанні стійких та впевнених навичок гри на фортепіано функціональних і енгармонічних модуляцій.

Опис

Ключові слова

вправи для фортепіано, гармонія

Бібліографічний опис

Беліченко Н. М. Завдання з гармонії на фортепіано. Модуляція : метод. вказівки для студентів спеціальності 6.020205 «Музичне мистецтво» спеціалізацій «оркестрові і струнні інструменти», «народні інструменти України», «музичне мистецтво естради та джазу», «хорове диригування» / авт-уклад. Н. М. Беліченко ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2016. 21 с.