СУЧАСНА БАНДУРИСТИКА: КОМПОЗИТОРСЬКІ ПОШУКИ ТА ВИКОНАВСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню сучасної бандуристики на базі ін- струментальної та вокально-інструментальної музики для бандури кінця ХХ– ХХІ століть у контексті новітніх виконавсько-виражальних засобів та прийомів.

Опис

Ключові слова

бандуристика, інструментальна музика

Бібліографічний опис

Дружга І. С. Сучасна бандуристика: композиторські пошуки та виконавські перспективи : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / І. С. Дружга. - Харків, 2021. - 22 с.

Зібрання