Відтворення "образу" інструменту в сонаті для арфи соло Ф. Дізі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості арфового стилю в його втіленні Ф.Дізі. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вона є першим досвідом розгляду Сонати Ф.Дізі як класичного зразку відтворення данного жанру в арфовому мистецтві

Опис

Ключові слова

виконавство на арфі, французькі композитори

Бібліографічний опис

Андрусенко І. О. Відтворення "образу" інструменту в сонаті для арфи соло Ф. Дізі : магіст. робота / І. О. Андрусенко ; наук. кер. Ігнатченко Г. І. - Харків, 2020. - 67 с.