ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Освітній ступінь – перший освітньо-професійний Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво» Освітньо-професійні програми – «Режисер драматичного театру», «Режисер театру ляльок», «Театрознавство»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: читання творів художньої літератури та записування в Щоденник читача необхідної інформації, а також опрацювання наукової літератури. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією. Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає самостійну роботу здобувачів в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг самостійної роботи здобувачів денної форми навчання складає 86 годин. Обсяг самостійної роботи здобувачів заочної форми навчання складає 190 годин

Опис

Ключові слова

історія світової літератури, бакалавр

Бібліографічний опис

Історія світової літератури: метод. рекомендації для самост. роботи / О. М. Каленіченко. - Харків, 2022. 24 с.