Скрипковий концерт Дж. Адамса: жанрово-стильовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні композиційних особливостей, специфіки трактовки жанру та шляхів взаємодії із традицією у Скрипковому концерті Дж. Адамса. У роботі запропоновано одну з перших у вітчизняному музикознавстві спроб аналізу Концерту для скрипки з оркестром Дж. Адамса в аспекті взаємозв’язку класичної традиції жанру та форми XX століття

Опис

Ключові слова

американські композитори, скрипкове виконавство

Бібліографічний опис

Восканян Р. С. Скрипковий концерт Дж. Адамса: жанрово-стильовий аспект : магіст. робота / Р. С. Восканян ; наук. кер. Ващенко О. В. - Харків, 2021. - 63 с.