Друга скрипкова соната Н. Гаде у класі камерного ансамблю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дана робота представляє виконавський аналіз Другої скрипкової сонати Н. Гаде. Розглянуто особливості стилю датського композитора, окреслюється музична форма кожної частини твору, виявляються семантично образні складові. Репрезентуються можливі труднощі у студентів, а також методи їх подолання і рекомендації щодо більш ефективних практичних занять у класі камерного ансамблю

Опис

Ключові слова

камерний ансамбль, музика для скрипки, соната для скрипки

Бібліографічний опис

Волик О. О. Друга скрипкова соната Н. Гаде у класі камерного ансамблю : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізацій «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти»з дисципліни Камерний ансамбль за темою «Камерні твори ранніх романтиків» (3-4 залікові модулі) / О. О. Волик. Харків, 2022. 20 с.