Інклюзивна освіта

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Підготовка бакалаврів має на меті ознайомити із теоретичними, методологічними засадами педагогіки інклюзивної освіти; сформувати здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі спеціальної освіти (дефектології) та соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі.

Опис

Ключові слова

інклюзивна педагогіка

Бібліографічний опис

Інклюзивна освіта : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вибіркової дисципліни освітній рівень – перший, освітньо-професійний, бакалавр галузь знань – 02 Культура і мистецтво спеціальність – 025 Музичне мистецтво / І. І. Полубоярина. - Харків, 2022. - 15 с.