Вокальний цикл у творчості Д. Л. Клебанова: аспекти інтерпретації жанру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню та розробленню наукового підґрунтя щодо оцінювання мистецького вкладу композитора Д. Клебанова в культуру сучасної України; періодизації творчості Д. Клебанова як складової композиторського процесу ХХ ст.; з’ясуванню новаційності композитора при трактуванні жарової моделі вокального циклу західноєвропейської та вітчизняної традицій; виявленню принципів інтерпретації вокального циклу та аналізу основних композиторських методів Д. Клебанова у процесі музичного втілення поетичного слова

Опис

Ключові слова

Д. Клебанов, вокальний цикл

Бібліографічний опис

Григор'єва О. Б. Вокальний цикл у творчості Д. Л. Клебанова: аспекти інтерпретації жанру : автореф. дис. кандидата мистецтвознавства / О. Б. Григор'єва . - Харків, 2021. - 17 с.

Зібрання