Науково-метричні інформаційні системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Навчальна дисципліна складається з 1 залікового модуля, який вміщує 2 змістових модуля, що містять 6 тем, пов’язаних між собою змістовими складовими

Опис

Ключові слова

наукометричні бази, інформаційні ресурси

Бібліографічний опис

Науково-метричні інформаційні системи : матеріали для дистанційного навчання : [програма] / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського ; [уклад.] Кучин Сергій Павлович. - Харків, 2020. - 12 с.