Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів із навчальної дисципліни «Читання хорових партитур» (на матеріалі хорових творів українських композиторів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

В методичних рекомендаціях на матеріалі хорових творів українських композиторів ХІХ – ХХІ століть розглядаються способи роботи над хоровою партитурою за інструментом; методи транспонування та читання з аркушу хорової партитури; принципи поєднання хорової партитури з інструментальним супроводом; особливості виконання фуги на прикладі четвертої частини «Розвивайся, зелена діброва» кантати «Весна» М. Скорика; надано нотні приклади; методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студента. Особливу увагу приділено слуховому та зоровому сприйняттю музичного тексту, роль внутрішнього слуху студента під час читання хорової партитури за інструментом.

Опис

Ключові слова

читання хорових партитур, українськи композитори

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації організації самостійної роботи здобувачів із навчальної дисципліни «Читання хорових партитур» (на матеріалі хорових творів українських композиторів) : методичні рекомендації для здобувачів першого освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове та оперно-симфонічне диригування». - ред. 2-га / Харк. нац. унів. мистецтв імені І. П. Котляревського; уклад. Яструб О. М. Харків : ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2023, 38 с.