Принципи роботи над поліфонічними циклами М. Скорика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації покликані оптимізувати самостійну роботу здобувачів вищої освіти. Розкриваються основні принципи роботи над поліфонічними творами, і особливості їх реалізації в процесі підготовки студентів до виконання прелюдій та фуг М. Скорика.

Опис

Ключові слова

виконавство на фортепіано, українські композитори

Бібліографічний опис

Принципи роботи над поліфонічними циклами М. Скорика : методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Спеціалізоване фортепіано» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 025 "Музичне мистецтво" / уклад. Сирятська Тетяна Олександрівна. - Харків : ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2024. - 23 с.