Новий орієнталізм в творчості європейських композиторів першої третини ХХ століття (на прикладі музичних втілень поезії Р. Тагора)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета роботи виявити специфіку орієнтальних образів в композиторській практиці першої третини ХХ столітті на матеріалі музичних втілень поезії Р.Тагора. Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що вперше вводиться поняття «новий орієнталізм» стосовно музичної практики, пов’язаної з культурою першої третини ХХ століття. Вперше також поставлена проблема «Р. Тагор і європейська композиторська школа», що продовжує музичне дослідження орієнталізму. Уточнюються модифікації, що відбувалися в традиції європейського музичного орієнталізму та роль в них Р. Тагора

Опис

Ключові слова

Л. Українка, М. Лисенко, Д. Мійо, Л. Яначек, А. Цемлінський, П. Козицький

Бібліографічний опис

Мамона А. Г. Новий орієнталізм в творчості європейських композиторів першої третини ХХ століття (на прикладі музичних втілень поезії Р. Тагора) : магіст. робота / А. Г. Мамона ; наук. кер. Драч І. С. - Харків, 2020. - 93 с.