Елегія в музиці: досвід жанрового моделювання (на матеріалі творів російських та українських композиторів ХІХ-ХХ ст.).

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Теоретичним узагальненням щодо функціонування елегії стало моделювання жанрового інваріанта, жанрового генотипу, жанрово-інтонаційного комплексу. Історико-стильову динаміку жанру відбито в роботі через визначення основних етапів розвитку двох національних форм екзистенції музичної елегії (російської та української). Окрему увагу приділено процесам жанротворення у ХХ сторіччі. На цій підставі визначено три жанрово-стилістичні моделі з умовною назвою “стилізація жанру”, “авторська концепція жанру” та “quasi-жанр”.
Theoretical generalization concerning functioning of elegy became modeling of a genre invariant, a genre genotype, a genre-intonational complex. Historical and stylistic dynamics of the genre is reflected in the work in two national forms (Russian, Ukrainian) musical elegy existence. Three stylistic models are determined in the XX century: stylization of a genre, the author's conception of a genre and a quasi-genre.

Опис

Ключові слова

елегія, жанр, an elegy, a genre

Бібліографічний опис

Курчанова О. В. Елегія в музиці: досвід жанрового моделювання (на матеріалі творів російських та українських композиторів ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Курчанова Оксана Валеріївна. Харків, 2005. - 20 с.

Зібрання