Основи диригування. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи. Освітній рівень – перший, освітньо-науковий ступінь вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І.П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає самостійну роботу здобувачів в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг самостійної роботи здобувачів денної форми навчання складає 56 годин

Опис

Ключові слова

диригування, музичне мистецтво

Бібліографічний опис

Основи диригування : метод. рек. до провед. сам. роботи для бакалаврів по спец. музичне мистецтво / уклад. А. М. Стрілець . - Харків, 2022. - 9 с.