Вокальна творчість Майкла Бубле: композиторський та виконавський аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в першому досвіді жанрово-стильового і виконавського-інтерпраційного аналізу джазового стандарту «Nature Boy» І. Ахбеза. Актуальною є також ідентифікація певного комплексу виконавських прийомів виконавця, які впливають на процес та результат виконавської інтерпретації у стильовому аспекті, що сприяє як подальшому розвитку теорії стилю та виконавського музикознавства, так і педагогічній і виконавській практиці.

Опис

Ключові слова

джазове виконавство

Бібліографічний опис

Ма Голі. Вокальна творчість Майкла Бубле: композиторський та виконавський аспекти : магіст. робота / Ма Голі ; наук. кер. Цурканенко Ірина Володимирівна. - Харків, 2023. - 51 с.