Скрипкова творчість Ральфа Воан-Вильямса в контексті стильових пошуків англійських композиторів першої половини ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити жанрово-стильову специфіку скрипкової творчості Р. Воан-Вільямса у контексті англійського музичного мистецтва першої половини XX століття. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в даній роботі вперше у вітчизняному музикознавстві сфокусовано увагу на скрипковій творчості Р. Воан-Вільямса, здійснено структурно-композиційний та жанрово-стильовий аналіз ряду його скрипкових творів та узагальнено виконавську специфіку скрипкових творів композитора

Опис

Ключові слова

скрипкове виконавство, романс для скрипки

Бібліографічний опис

Кондратенко К. А. Скрипкова творчість Ральфа Воан-Вильямса в контексті стильових пошуків англійських композиторів першої половини ХХ століття : магіст. робота / К. А. Кондратенко ; наук. кер. Сухленко І. Ю. - Харків, 2020. - 60 с.