Сценічна мова. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти денної форми навчання. Освітній рівень – перший. Ступінь вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 026 Сценічне мистецтво. Освітньо-професійна програма – Сценічне мистецтво («Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І.П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення індивідуальних занять із самостійної роботи. Методичні рекомендації охоплюють весь комплекс питань, пов’язаних з роботою над сценічним словом: розвинення мовних і голосових можливостей майбутніх режисерів, виховання інтонаційно-мелодичної культури, дикційної й орфоепічної культури, вивчення дійової та стильової природи художнього слова, а також інструментам роботи з акторами над словесною дією

Опис

Ключові слова

сценічне мистецтво, сценічна мова

Бібліографічний опис

Сценічна мова : метод. рек. до самостійної роботи здобувачів освіти денної форми навчання бакалавр / уклад. Л. А. Важньова, А. І. Ключка. - Харків, 2023. - 17 с.