КІТЧ ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено розробці теорії кітчу як явища музичного мистецтва ХХ – початку ХХІ ст. На ґрунті філософської та соціокультурної рефлексії (Т. Адорно, К. Грінберг, Дж. Дофлес, Н. Конрадова, О. Поляков та ін.) систематизовані семантичні значення кітчу, його соціокультурні та аксіологічні передумови. Обґрунтовано типологію кітчу та його функції в музиці

Опис

Ключові слова

кітч, композиторський стиль, В. Сильвестров

Бібліографічний опис

Жалєйко Д. М. Кітч та його трансформація у творчості Валентина Сильвестрова : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Д. М. Жалєйко. - Харків, 2016. 17 с.

Зібрання