Фактура як засіб реалізації програмного змісту у фортепіанній музиці (на прикладі циклів К. Дебюссі та М. Равеля)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

На підставі аналітичних спостережень у дисертації вперше запропоновано визначення поняття «фактурна програма музичного твору», у якому акцентується образно-змістовна якість композиторської та виконавської складових у побудові умовного художньо-перцептивного звукового простору твору. У дисертації вперше здійснено порівняльний аналіз версій реалізації фактурних програм фортепіанних творів К. Дебюссі та М. Равеля В. Гізекінгом, М. Полліні, С. Ріхтером. Доведено, що виконавська стильова розшифровка цих фактурних програм суттєво впливає на тип інтерпретації - імпресіоністичний (В. Гізекінг), романтичний (М. Полліні), класичний (С. Ріхтер).
On the basis of theoretical generalizations and analytical conclusions a definition of the concept of «the texture programme of musical compositions» is suggested which stands out by stressing a unity of the composer and performer constituents in the logical structure of artistically perceptive sound space of a composition. Sound versions of the texture of piano compositions by C. Debussy and M. Ravel suggested by W. Gieseking, M. Pollini and S. Richter prove that the performer’s style decoding of its programme has a significant influence on the interpretation type.

Опис

Ключові слова

фактура, жанр, інтерпретація

Бібліографічний опис

Денисенко І. Є. Фактура як засіб реалізації програмного змісту у фортепіанній музиці (на прикладі циклів К. Дебюссі та М. Равеля) : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Денисенко Ірина Євгеніївна. - Харків, 2010. - 10 с.

Зібрання