МЕТОДИКО-ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ ДРУГОГО КОНЦЕРТУ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ ІВАНА КАРАБИЦЯ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

В виданні розглядається один з визначних фортепіанних творів представника музичної культури останньої третини XX століття Івана Карабиця - Другий фортепіанний концерт. Автор, який в свою чергу неодноразово виконував даний твір, пропонує свою виконавську версію та зупиняється на найскладніших проблемах які постають в процесі виконання концерту. На основі власної виконавської концепції вироблені методичні рекомендаційні поради піаністам-виконавцям

Опис

Ключові слова

український фортепіанний концерт, І. Карабиць

Бібліографічний опис

Копелюк О. О. Методико-виконавські аспекти другого концерту для фортепіано з оркестром Івана Карабиця : метод. рек. - Харків, 2020. 16 с.