Методичні рекомендації до Самостійної роботи студентів за навчальною дисципліною «Музична критика» для підготовки першого професійно-освітнього рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Запропоновані рекомендації створено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вони є науково-методичним супроводом до самостійної роботи в курсі навчальної дисципліни «Музична критика», містять рекомендації щодо алгоритму самостійної роботи, текст лекції провідних фахівців в галузі критики та журналістики – представників вишів мистецької спрямованості, які були представлені в межах вебінарів «Музична журналістика. Таємниці майстерності», що відбулися у ХНУМ ім. І. П. Котляревського у 2021 році.

Опис

Ключові слова

музична критика, бакалавр, музична журналистика

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до Самостійної роботи студентів за навчальною дисципліною «Музична критика» для підготовки першого професійно-освітнього рівня вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво». Освітньо-професійна програма «Музикознавство та композиція» / уклад. С. Г. Анфілова, М. О. Дербас ; Харків. нац. університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023. 30 с.