Професія військового диригента в системі військово-оркестрового виконавства України ( на прикладі постаті В. О. Богданова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета магістерської роботи – дослідити важливість і значущість принципів функціонування військового диригента, а також висвітлити особливості його діяльності у контексті оркестрового мистецтва українського війська. Новизна отриманих результатів дослідження пов’язана із залученням проблематики історії, теорії та виконавства військової музики, зокрема, диригування військовим оркестром до кола питань академічного музикознавства, її систематизацією та характеристикою, окресленням перспектив майбутніх наукових розвідок

Опис

Ключові слова

виконавець диригент, український військовий оркестр, викладачі ХНУМ

Бібліографічний опис

Созанська У. А. Професія військового диригента в системі військово-оркестрового виконавства України ( на прикладі постаті В. О. Богданова) : магіст. робота / У. А. Созанська ; наук. кер. Овчар О. - Харків, 2020. - 66 с.