МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Рівень вищої освіти – другий (магістр) Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма – Сценічне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання наукових та навчально-методичних матеріалів, підготовка до іспиту. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією.

Опис

Ключові слова

наукові дослідження, магістр

Бібліографічний опис

Методологія наукових досліджень: метод. рекомендації для самостійної роботи / О. М. Каленіченко. -Харків, 2022. - 8 с.