Явище афламенкадо в аспекті взаємодії мистецьких практик

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дослідження присвячене висвітленню особливого відгалуження музичної культури Іспанії, що склалося у процесі історичного розвитку культури андалуських gitanos, яка відома сьогодні під назвою мистецтва фламенко. Метою дослідження є обґрунтування нового рівня концепції афламенкадо та виявлення на конкретних прикладах специфіки функціонування «коду фламенко» у різних міжмистецьких взаємодіях. Об’єктом дослідження є музична традиція фламенко у міжмистецьких взаємодіях. Предметом – ідея афламенкадо та принципи її реалізації у художньому просторі XX–XXI століть.
The research is dedicated to highlighting a special offshoot of Spain musical culture formed in the process of historical development of the Andalusian culture gitanas. That is known today under the name of flamenco. The purpose of the research is to justify a new level of the concept of aflamencado which is identifying on specific examples of the “flamenco code” functioning in various arts’ interactions. The object of research is the musical tradition of flamenco in interstellar interactions. The subject is the idea of aflamencado and the principles of its implementation in the artistic space of the 20th-21st centuries.

Опис

Ключові слова

іспанська музика, фламенко, інтерпретація, Spanish music, flamenco, interpretation

Бібліографічний опис

Мельник В. Ю. Явище афламенкадо в аспекті взаємодії мистецьких практик : дис. ...д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Мельник Вікторія Юріївна ; наук. кер. Анфілова Світлана Геннадіївна. Харків, 2023. - 222 с.

Зібрання