Клавірні сонати Д. Скарлатті в аспекті порівняльного аналізу редакторських та виконавських версій (на прикладі сонат K. 27, K. 54, K. 380, K. 544)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета роботи – за допомогою порівняльної характеристики різних редакторських та виконавських версій низки сонат Д. Скарлатті виявити змістовно-смисловий та виконавський потенціал досліджуваних творів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше пропонується комплексна порівняльна характеристика різних редакторських та виконавських версій низки клавірних сонат Д. Скарлатті

Опис

Ключові слова

італійська клавірна музика, клавесин, бароко

Бібліографічний опис

Абебе О. М. Клавірні сонати Д. Скарлатті в аспекті порівняльного аналізу редакторських та виконавських версій (на прикладі сонат K. 27, K. 54, K. 380, K. 544) : магіст. робота / наук. кер. Беліченко Н. М. - Харків, 2020. - 72 с.