ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ У КОНТЕКСТІ НОВІТНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Хорову творчість Г. Гаврилець розглянуто з позиції втілення нововідродженнєвих процесів межі тисячоліть. Періодизація творчого шляху композитора, втілення ренесансних типологічних рис, напрями хорової музики митця сприяють трактуванню творчої постаті Ганни Гаврилець як нововідродженнєвого митця

Опис

Ключові слова

Г. Гаврилець, Новітнє Відродження, українське музичне мистецтво

Бібліографічний опис

Сухомлінова Т. П. Хорова творчість Ганни Гаврилець у контексті Новітнього Відродження національного музичного мистецтва : автореф. дис. канд мистецтвознавства / Т. П. Сухомлінова. - Харків, 2016. 17 с.

Зібрання