Інструментальне тріо у творчості Жана Франсе та Еріка Івейзена: композиторський задум та жанрово-стильове втілення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати жанрово-стильові принципи інструментального тріо у музичній культурі Європи та США останньої третини ХХ – початку ХХІ століть на прикладах зразків тріо для кларнета, альта і фортепіано Жана Франсе (Франція) та Еріка Івейзена (США). Наукова новизна отриманих результатів дослідження пов’язана з упровадженням у науковий обіг досі не досліджених зразків камерно-інструментальної творчості кінця ХХ – початку ХХІ століть Ж. Франсе та Е. Івейзена, творчість яких представляє значний інтерес для української музичної науки, а також виконавської практики сьогодення

Опис

Ключові слова

камерний ансамбль, французькі композитори, американські композитори

Бібліографічний опис

Зима І. Д. Інструментальне тріо у творчості Жана Франсе та Еріка Івейзена: композиторський задум та жанрово-стильове втілення : магіст. робота / І. Д. Зима ; наук. кер. Романюк І. А. - Харків, 2022. - 83 с.