Композитори харківщини для акордеона/баяна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Хрестоматію з концертно-педагогічного репертуару для акордеона/баяна як вид навчального посібника складено відповідно до програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-творчого) рівнів вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво (навчальні дисципліни «ФАХ», «Виконавсько-педагогічна майстерність» та «Ансамбль»). Хрестоматія містить новітні оригінальні твори для акордеона/баяна харківських композиторів, які ще не були видані. Надані методичні коментарі розкривають зміст і структуру музичного тексту, дають поради щодо методики опанування творів, створюють підґрунтя для підвищення продуктивності навчального процесу і створення адекватних концертних інтерпретацій. Видання адресовано здобувачам вищої мистецької освіти і фаховим концертним виконавцям.

Опис

Ключові слова

виконавство на баяні, харківські композитори

Бібліографічний опис

Композитори харківщини для акордеона/баяна : хрестоматія / уклад. А. М. Стрілець. Харків, 2024. 136 с.

Зібрання