Специфіка виконавської інтерпретації хорового твору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

В методичних рекомендаціях розглядається поняття та специфіка виконавської інтерпретації хорового твору, надано рекомендації щодо системного аналізу хорової партитури та наведено його орієнтовний план. Методичний матеріал спрямований на оптимізацію самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Хорове та оперно-симфонічне диригування» та сприятиме формуванню виконавської майстерності диригента

Опис

Ключові слова

диригентське виконавство

Бібліографічний опис

Специфіка виконавської інтерпретації хорового твору : метод. рек. з дисципліни «Методика роботи з хором та викладання спеціальних дисциплін» для сам. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво / уклад. Михайлова Наталія Миколаївна. - Харків, 2024. -25 с.