Історія оркестрових стилів

Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І.П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації спрямовані на організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти, набуття необхідних навичок в аналізі симфонічних партитур

Опис

Ключові слова

симфонічна партитура, оркестрування

Бібліографічний опис

Історія оркестрових стилів : метод. рек. до самостійної роботи студентів для здобувачів І, освітньо-професійного рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво, ОПП «Музикознавство та композиція» / Г. С. Савченко. - Харків: ХНУМ, 2022. - 21 с.