Концерт для скрипки з оркестром ор. 14 С. Барбера у виконавській традиції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити специфіку виконавського втілення Концерту для скрипки з оркестром ор. 14 С. Барбера у інтерпретаційних концепціях Іссака Стерна і Гіла Шахама. В роботі систематизовано та проаналізовано наявні підходи до дослідження творчості С. Барбера; здійснено порівняльний аналіз виконавських версій Концерту для скрипки з оркестром С. Барбера (зокрема, версії І. Стерна та Г. Шахама); представлено аналіз обраного музичного твору в аспекті оригінального втілення виконавцями авторського задуму скрипкового концерту

Опис

Ключові слова

скрипкове виконавсто, американські композитори

Бібліографічний опис

Стеценко К. Ю. Концерт для скрипки з оркестром ор. 14 С. Барбера у виконавській традиції : магіст. робота / Стеценко Катерини Юріївни ; наук. кер. Жалєйко Д.М. - Харків, 2023. - 55 с.