Диригування. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи. Освітній рівень – другий, освітньо-науковий ступінь вищої освіти – магістр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І.П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: практичне вивчення творів програми та засвоєння прийомів техніки диригування; ознайомлення з літературою з переліку рекомендованої літератури; прослуховування аудіозаписів (відеозаписів) творів, що входять в програму студента, та порівняння виконавських інтерпретацій; ознайомлення з творчістю композитора, твори якого входять до програми; відвідування концертів симфонічної музики, оркестрів народних інструментів; оволодіння музичною термінологією; написання анотацій до творів, що вивчаються. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією.

Опис

Ключові слова

диригування, музичне мистецтво

Бібліографічний опис

Диригування : метод. рек. до провед. сам. роботи для магістрів по спец. музичне мистецтво / уклад. А. М. Стрілець . - Харків, 2022. - 10 с.