Комунікативна роль імпровізаційності у полі діяльності сучасного піаніста-виконавця.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Робота належить до науково-аналітичного напрямку теорії музичного виконавства, у основі якого є дослідження та теоретичне обґрунтування базових якостей виконавського мистецтва, а також практичні рекомендації, аргументовані аналітичною частиною. У роботі вивчаються комунікативні, ситуативні та процесуально-динамічні аспекти виконавства, втілені в базовому понятті «виконавської імпровізаційності», а також їх взаємодія з такими традиційними аспектами теорії виконавства, як стиль, інтерпретація, майстерність та ін.
The work refers to the scientific and analytical direction of performing theory based on the research and theoretical justification of the basic qualities of the Performing Art, as well as practical recommendations founded by the analytical part. In this paper we study communicative, situational, procedural and dynamic aspects of performing embodied in the basic concept “performing improvisation” as well as their interaction with such traditional aspects of performance theory as style, interpretation, skill and others.

Опис

Ключові слова

фортепіанне виконавство, інтерпретація, piano performance, interpretation

Бібліографічний опис

Романова А. В. Комунікативна роль імпровізаційності у полі діяльності сучасного піаніста-виконавця : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Романова Аліна Володимирівна. Харків, 2011. - 23 с.

Зібрання