Специфіка роботи над жанром народної пісні у класі Сольного співу» (зі студентами спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Пропоновані методичні рекомендації спрямовані на допомогу здобувачам освіти в опануванні дисципліни «Сольний спів». Систематизовано теоретичні знання та практичні спостереження щодо засадничих завдань вокальної педагогіки для майбутніх авторів: формуванні свідомого ставлення до власного голосу, розвитку його виразових можливостей у контексті професійної діяльності за спеціальністю 026-«Сценічне мистецтво».

Опис

Ключові слова

театральне мистецтво, сценічне мистецтво, майстерність актора, театр ляльок

Бібліографічний опис

Специфіка роботи над жанром народної пісні у класі Сольного співу» (зі студентами спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок») : метод. рек. / авт.-уклад. Ж. В. Німенська. Харків, 2023. 28 с.