"Блискучий стиль" в музиці другої половини ХVIII - першої половини ХІХ ст. і його втілення в творах для фагота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

В роботі ставиться і розв’язується низка завдань: огляд наукових джерел, що стосуються феномену віртуозності та «блискучого» стилю в інструментальному виконавстві, огляд праць, присвячених мистецтву гри на фаготі, виявлення особливостей відображення параметрів «блискучого стилю» в творах для фагота обраних композиторів ХІХ ст. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній здійснюється аналітичний опис творів німецького композитооа-фаготиста Карла Альменредера та інших маловідомих композиторів ХІХ ст., що мали в своєму доробку твори для фагота

Опис

Ключові слова

виконавство на фаготі, виконавство на духових інструментах, австрійські композитори, німецькі композитори

Бібліографічний опис

Йовенко І. "Блискучий стиль" в музиці другої половини ХVIII - першої половини ХІХ ст. і його втілення в творах для фагота : магіст. робота / І. Йовенко ; наук. кер. Пастухов О.В. - Харків, 59 с.