ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ШУХА ЯК ДУХОВНИЙ УНІВЕРСУМ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню хорового стилю М. Шуха, одного з видатних представників генерації вісімдесятників української композиторської школи. Вперше у вітчизняному музикознавстві досліджено повний корпус хорових творів М. Шуха, що склав аналітичну базу для визначення творчості як духовного універсуму. Розкрито композиторську інтерпретацію музично- поетичних символів та жанрову семантику хорових творів М. Шуха через новаційність трактування жанрових моделей європейської та вітчизняної традицій

Опис

Ключові слова

М. Шух, хоровий стиль

Бібліографічний опис

Каменєва А. С. Хорова творчість Михайла Шуха як духовний універсум : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / А. С. Каменєва. - Харків, 2020. 18 с.

Зібрання