Діапазон інтерпретацій та засобів сценічної виразності втілення образу Анни ("Украдене щастя" І. Франка) на сценах вітчизняних театрів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні першого комплексного дослідження, яке всебічно аналізує образ Анни в драмі Івана Франка “Украдене щастя” в його літературних та сценічних складниках, та висвітлює еволюцію в освоєнні й розумінні жіночої теми від її архетипу до сучасного прочитання

Опис

Ключові слова

український театр, акторська майстерність

Бібліографічний опис

Кулакевич Л. Діапазон інтерпретацій та засобів сценічної виразності втілення образу Анни ("Украдене щастя" І. Франка) на сценах вітчизняних театрів : магіст. робота / Кулакевич Людмила ; наук. кер. Ботунова Галина Яківна. - Харків, 2023. - 111 с.